Sludinājums: Plastmasas slāņveida ražošanas iekārtu iegāde Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atklātā konkursa “Atbalsts “zaļo” tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” ietvaros

Publicēts
16.01.2015
16.01.2015
Pasūtītājs
SIA "Baltic3d.EU" (42103066210)
Termiņš
02.02.2015
Tālrunis
+37129398960

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 16/01/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Baltic3d.EU"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42103066210

Adrese: Saules iela 39, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430, Latvija, LV-3430

Tālruņa numurs(-i): +37129398960
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis, Jānis Jātnieks, +37129398960, janis@baltic3d.eu

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Plastmasas slāņveida ražošanas iekārtu iegāde Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atklātā konkursa “Atbalsts “zaļo” tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” ietvaros
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Lielā iela 29, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/12/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 395000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 02/02/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Saules iela 39, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430 un e-pastā info@baltic3d.eu
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): “Atbalsts “zaļo” tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 391847__0_TSBaltic3D.eu.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv