Sludinājums: Stiklotas terases izveide

Publicēts
08.11.2018
08.11.2018
Pasūtītājs
Irbēni, SIA (40203027635)
Termiņš
30.11.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 08/11/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Irbēni, SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40203027635

Adrese

Babītes nov., Babītes pag., Brīvkalni, Irbēnu iela 7,, Latvija, LV-2107

Tālruņa numurs(-i)

29453292

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Raimonds Olekšs 29336543

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Stiklotas terases izveide

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Irbēnu iela 1, Brīvkalni, Babītes novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

10/05/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

60000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

30/11/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Irbēnu iela 1, Brīvkalni, Babītes novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

A019.21.03 Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma dokumentāciju iespējams saņemt, to pieprasot kontaktpersonai

10.  Pievienotie dokumenti

559292__0_nolikumsiepirkums.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv