Rezultāts vai grozījumi: Inovatīvas aktīvo vielu iekapsulācijas metodes izstrāde kosmētikas līdzekļiem, izmantojot Metāla organiskās struktūras un kokristālus

Publicēts
10.09.2018
10.09.2018
Pasūtītājs
SIA "Baltline Globe" (40003780856)
Termiņš
Pārtraukt
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 10/09/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Baltline Globe"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003780856

Adrese

Maskavas iela 127, Latvija, LV-1003

Tālruņa numurs(-i)

26489382

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes locekle Elīna Konstantinova, 26489392, elina.konstantinova@baltlineglobe.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Inovatīvas aktīvo vielu iekapsulācijas metodes izstrāde kosmētikas līdzekļiem, izmantojot Metāla organiskās struktūras un kokristālus

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

17/08/2018

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Procedūra pārtraukta piedāvājumu trūkuma dēļ

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

7.  Pievienotie dokumenti

Avots: pvs.iub.gov.lv