Sludinājums: Koksnes pārstrādes tehnoloģiskais agregāts

Publicēts
03.07.2018
03.07.2018
Pasūtītājs
Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Vidzemes ekomežs" (44103084695)
Termiņš
18.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 03/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Vidzemes ekomežs"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103084695

Adrese

Līgatnes nov., Līgatne, Gaujas iela 12A, Latvija, LV - 4110

Tālruņa numurs(-i)

+371 29222182

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta vadītāja, Evija Grāmatiņa, tālr.29401064, e-pasts: evija@gramatina.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Koksnes pārstrādes tehnoloģiskais agregāts

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Ošas - 3”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2154

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

29/03/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

200000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

18/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: “Ošas - 3”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2154

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA LAP 2014.-2020.gads atbalsta pasākums 6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv