Sludinājums: Jaunu kokmateriālu žāvētavu uzstādīšana

Publicēts
13.06.2018
13.06.2018
Pasūtītājs
SIA „KRAUSS” (45403016305)
Termiņš
13.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 13/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA „KRAUSS”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45403016305

Adrese

Buļļu iela 43/45, Rīga, , Latvija, 1067

Tālruņa numurs(-i)

26595527

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Igors Mašals, valdes loceklis, +371 26595527, igors.masals@krauss.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jaunu kokmateriālu žāvētavu uzstādīšana

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

„Mūrnieki 1”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads, LV-5120, Latvija

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/03/2020

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

350000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

13/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: „Mūrnieki 1”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads, LV-5120, Latvija

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

540753__0_kraussnolikumskaltes11.6.218..pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv