Sludinājums: 5 esošo koksnes mākslīgās žāvēšanas kalšu aprīkošana ar gaisa siltummaiņiem darbam automātiskā režīmā

Publicēts
16.05.2018
16.05.2018
Pasūtītājs
SIA "Smiltene Impex" (50003223121)
Termiņš
30.05.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 16/05/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Smiltene Impex"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50003223121

Adrese

Silvas kokzāģētava, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, Latvija, LV - 4729

Tālruņa numurs(-i)

+371 29488373

Faksa numurs(-i) (ja ir)

+371 64707055

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Voldemārs Ciršs, valdes priekšsēdētājs, 29488373, voldemars@smilteneimpex.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

5 esošo koksnes mākslīgās žāvēšanas kalšu aprīkošana ar gaisa siltummaiņiem darbam automātiskā režīmā

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

„Silvas kokzāģētava 2”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729, Latvija

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

180000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

30/05/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: „Silvas kokzāģētava”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729, Latvija

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" otrā projektu iesniegumu atlases kārta

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv