Sludinājums: Dīzeļlokomotīves 2M62 iekšdedzes dzinēja modeļa 14D40U2 reostata izmēģinājumi ar ERT eļļas piedevu

Publicēts
13.03.2018
13.03.2018
Pasūtītājs
SIA "STONEX" (42403033596)
Termiņš
05.04.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 13/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "STONEX"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42403033596

Adrese

Maskavas iela 28B, Rēzekne, Latvija, LV-4604

Tālruņa numurs(-i)

26520222

Faksa numurs(-i) (ja ir)

64607707

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Oskars Skredelis, 26520222, oskars@prototips.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Dīzeļlokomotīves 2M62 iekšdedzes dzinēja modeļa 14D40U2 reostata izmēģinājumi ar ERT eļļas piedevu

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

pasūtītāja telpās

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/08/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

60000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

05/04/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Maskavas iela 28B, Rēzekne, LV-4604

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Kompetences centri

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv