Sludinājums: Metālapstrādes pakalpojumi un individuāli izgatavojamo detaļu piegāde SIA MHD Research Centre eksperimentālās izstrādnes vajadzībām

Publicēts
29.01.2018
29.01.2018
Pasūtītājs
SIA "MHD Research Centre" (40103459248)
Termiņš
20.02.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 29/01/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "MHD Research Centre"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103459248

Adrese

"Dauguļi 1", Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119, Latvija, LV-2119

Tālruņa numurs(-i)

+371 26599701

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Toms Beinerts, Tālr.: +371 26599701, e-pasts: toms.beinerts@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Metālapstrādes pakalpojumi un individuāli izgatavojamo detaļu piegāde SIA MHD Research Centre eksperimentālās izstrādnes vajadzībām

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Dauguļi 1", Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/03/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

55000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

20/02/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Dauguļi 1", Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta „Mašīnbūves Kompetences centra izveide”, projekta ID Nr. 1.2.1.1/16/A/003, (turpmāk – Projekts), ko īsteno saskaņā ar 2016.gada 05.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.2 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, Pētījuma Nr.2.6. “Elektromagnētiskā kristalizatora izstrāde speciālu sakausējumu ar sīkgraudainu struktūru iegūšanai metalurģiskā ceļā”

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Iepirkums "Metālapstrādes pakalpojumus un individuāli izgatavojamo detaļu piegādi SIA MHD Research Centre eksperimentālās izstrādnes vajadzībām" ar ID Nr.MHD 2018/1

Avots: pvs.iub.gov.lv