Rezultāts vai grozījumi: Minerālmēslu kliedētājs

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Pīlādži" (42101002696)
Termiņš
Pārtraukt
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Pīlādži"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42101002696

Adrese

"Pīlādži", Durbes pagasts, Durbes novads, Latvija, 3440

Tālruņa numurs(-i)

29258947

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

zemnieku saimniecības īpašnieks Ēriks Putra; +371 29258947; zs_piladzi@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Minerālmēslu kliedētājs

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

16/11/2017

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

pieņemts lēmums iepirkumā minētās tehnikas vienības iegādi uz laiku atlikt

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

7.  Pievienotie dokumenti

Avots: pvs.iub.gov.lv