Rezultāts: Jaunu uzkarināmu minerālmēslu izkliedētāja iegāde

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
SIA "EGLAT" (42103031168)
Uzvarētājs
SIA "AMAZONE" (46103001507)
Summa
25 900,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "EGLAT"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42103031168

Adrese

"Ozolāji", Lažas pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV3456

Tālruņa numurs(-i)

+371 29342524

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63459045

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Anders Holck Zeltagrauds, +37129342524, anders.ozolaji@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jaunu uzkarināmu minerālmēslu izkliedētāja iegāde

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

21/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "AMAZONE" 46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pag., Kuldīgas nov., LV3321 Latvija
OU "JATIINA" 101141017 Kauba tee 10, Torvandi, Ulenurme 61715, Tartumaa Igaunija
SIA "SILJA" 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Mārupes novads, LV2167 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "AMAZONE" 46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pag., Kuldīgas nov., LV3321 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

25900 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 4. "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.1. apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās'

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv