Sludinājums: Minerālmēslu izkliedētājs

Publicēts
29.10.2017
29.10.2017
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība"Purgaļi" (41201008554)
Termiņš
14.11.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 29/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība"Purgaļi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41201008554

Adrese

Purgaļi, Vandzenes pagasts, Talsu novads, Latvija, LV3281

Tālruņa numurs(-i)

26457545

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašniece, Dina Rone, 26176931, dina.rone@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Minerālmēslu izkliedētājs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Purgaļi, Lādzere, Vandzenes pagasts, Talsu novads, LV-3281

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

25000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

14/11/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Purgaļi, Lādzere, Vandzenes pagasts, Talsu novads, LV-3281

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

511681__0_mineralmesluizkliedetajspurgali.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv