Sludinājums: Kaļķu un minerālmēslu izkliedētājs

Publicēts
25.11.2016
25.11.2016
Pasūtītājs
ZS Mazie Rusiņi (42101025044)
Termiņš
09.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS Mazie Rusiņi

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42101025044

Adrese

"Gudriķi", Otaņķu pagasts, Nīcas novads, Latvija, 3475

Tālruņa numurs(-i)

28749253

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Mārtiņš Silenieks, mob.tālr.28749253, martins.silenieks@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Kaļķu un minerālmēslu izkliedētājs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Gudriķi", Otaņķu pagasts, Nīcas novads, LV-3475

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

07/04/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

55000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

09/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Gudriķi", Otaņķu pagasts, Nīcas novads, LV-3475

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauka Atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

474259__0_izkliedetajs.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv