Rezultāts: 4 komplektu hroma, mangana un niķeļa sakausējuma presfomu, kas paredzētas stenda šaušanas mērķu – šķīvīšu izgatavošanai (17 gab. presformu komplektā) piegāde saskaņā ar Pasūtītāja tehnisko specifikāciju

Publicēts
23.08.2016
23.08.2016
Pasūtītājs
SIA "Q Line" (40003575177)
Uzvarētājs
SIA "Amateks" (40003576806)
Summa
190 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 23/08/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Q Line"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003575177

Adrese

"Riepas", Ropažu novads, Latvija, LV-2135

Tālruņa numurs(-i)

+371-29175047

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67958219

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ira Kirejeva, tel. +371-29175047, e-pasts: qyoury@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

4 komplektu hroma, mangana un niķeļa sakausējuma presfomu, kas paredzētas stenda šaušanas mērķu - šķīvīšu izgatavošanai (17 gab. presformu komplektā) piegāde saskaņā ar Pasūtītāja tehnisko specifikāciju

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

04/08/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

19/08/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Amateks" 40003576806 Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines pag., LV-2114 Latvija
SIA "3D Metall" 40103297854 Zemgales 23-25, Olaine, Olaines nov., LV-2114 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Amateks" 40003576806 Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines pag., LV-2114 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

190000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv