Rezultāts: Par degvielas iepirkumu aģentūras vajadzībām

Publicēts
01.02.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža" (90001474442)
Uzvarētājs
Akciju sabiedrība Virši-A (40003242737)
Summa
12 080,00 EUR
Sludinājums
www.krustpils.lv/lv/iepirkumi...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 01/02/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža", 90001474442

Pasta adrese

"Pansionāts Jaunā Muiža", "Jaunā muiža", Kūku pagasts, Krustpils novads

Pilsēta / Novads

-

Pasta indekss

LV-5222

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Gunārs Meikšins

Tālruņa numurs

29115276

Faksa numurs

65232771

E-pasta adrese

pansionats@inbox.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.krustpils.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.krustpils.lv/lv/iepirkumi

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Par degvielas iepirkumu aģentūras vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

8000 litru benzīna un 8000 litru DD

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

degvielas iepirkums

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
09132000-3 09134200-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

12080 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

p/a aģentūra "Jaunā" 2016/1

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par degvielas iepirkumu aģentūras vajadzībām

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

28/01/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Akciju sabiedrība Virši-A, 40003242737

Pasta adrese

Kalna iela 17

Pilsēta / novads

Aizkraukle, Aizkraukles novads

Pasta indekss

LV-5101

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67807500

Faksa numurs

67807503

E-pasts

degviela@virsia.lv

Vispārējā interneta adrese:

-

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 12080    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 12080    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv