Rezultāts: Kurināmās malkas piegāde Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām.

Publicēts
24.02.2016
24.02.2016
Pasūtītājs
Gaujienas internātpamatskola (90000035552)
Uzvarētājs
SIA "ELKAS (ĻV44103025738)
Summa
28 692,00 EUR
Sludinājums
www.gaujienasinternatpamatskola.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 24/02/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Gaujienas internātpamatskola, 90000035552

Pasta adrese

"Internātskola", Gaujienas pagastā, Apes novadā, LV - 4339

Pilsēta / Novads

Ape

Pasta indekss

LV -4339

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Guntis Solovjovs

Tālruņa numurs

25436663

Faksa numurs

64381038

E-pasta adrese

direktors.gis@ape.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.gaujienasinternatpamatskola.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.gaujienasinternatpamatskola.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Kurināmās malkas piegāde Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām.

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

GAUJIENAS INTERNĀTPAMATSKOLA

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

malkas iegāde Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
03413000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

28692 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

GIS 2016/2

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Kurināmās malkas iegāde 2016.gada vajadzībām

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

19/02/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

4

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "ELKAS, ĻV44103025738

Pasta adrese

V. Baloža iela 13A

Pilsēta / novads

Valmiera

Pasta indekss

LV-4201

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

22015565

Faksa numurs

64224784

E-pasts

siaelkas@gmail.com

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 28692    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 28692    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv