Rezultāts: Degvielas iegāde Sventes pagasta pārvaldes autotransportam

Publicēts
02.02.2016
02.02.2016
Pasūtītājs
Sventes pagasta pārvalde (90000064195)
Uzvarētājs
SIA INGRID A (41503003476)
Summa
14 638,00 EUR
Sludinājums
www.svente.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 02/02/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Sventes pagasta pārvalde, 90000064195

Pasta adrese

Alejas ielā 9, Sventes ciemā

Pilsēta / Novads

Daugavpils novads

Pasta indekss

LV-5473

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Brigita Vasiļevska

Tālruņa numurs

29299003

Faksa numurs

65407712

E-pasta adrese

parvalde@svente.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.svente.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.svente.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Degvielas iegāde Sventes pagasta pārvaldes autotransportam

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Alejas iela 1, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

NNepieciešamās degvielas - benzīna un dīzeļdegvielas - iegāde Sventes pagasta pārvaldes tranaportam

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
09100000-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

14638 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SPP 2016/1

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līgums Nr. 3-30/5

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

27/01/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA INGRID A, 41503003476

Pasta adrese

Vaļņu iela 2

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV _ 5401

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

25909355

Faksa numurs

65429425

E-pasts

ingridanb@apollo.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 14638    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 14638    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv