Rezultāts: Dīzeļdegvielas uzglabāšanas tvertne

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
Murmastienas pagasta Sārnu ciema zemnieku saimniecība "CELMIŅI" (47101011872)
Uzvarētājs
SIA REPARK (40103164509)
Summa
4 700,00 EUR
Tālrunis
29226572, 26140499

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Murmastienas pagasta Sārnu ciema zemnieku saimniecība "CELMIŅI"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 47101011872

 Adrese: "Celmini", Murmastienes pagasts ,Varakļānu novads , Latvija, LV-4836

 Tālruņa numurs(-i): 29226572 , 26140499
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): pārvaldnieks Aivars Trops , mob.29226572

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Dīzeļdegvielas uzglabāšanas tvertne
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 07/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 28/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA REPARK 40103164509 "Burtnieki-55", Valdlauči , Ķekavas pagasts , Ķekavas novads,LV-1076 Latvija
SIA AGROTRAC 40103386870 IK Rāmava , Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1075 Latvija
SIA GRAINTECH 40103087496 Dīķa iela 12-4, Rīga,LV-1004 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA REPARK  40103164509  "Burtnieki-55", Valdlauči , Ķekavas pagasts , Ķekavas novads,LV-1076  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 4700 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv