Sludinājums: Minerālmēslu izkliedētājs

Publicēts
07.12.2015
07.12.2015
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība Bangas (42401018696)
Termiņš
21.12.2015
Tālrunis
29522003

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 07/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība Bangas

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42401018696

Adrese: Krimuldas novads,Krimuldas pagasts „DZIRNAVAS” LV-2144, Latvija, LV-2144

Tālruņa numurs(-i): 29522003
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Anna Rasimenoka, mob. 29522003, zsbangas@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Minerālmēslu izkliedētājs
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Krimuldas nov., "Dzirnavas", LV-2144
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/08/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 50000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 21/12/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Krimuldas nov., "Dzirnavas", LV-2144
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): "Ieguldījumi materiālajos aktīvos""
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 429141__0_Izkliedtjs2.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv