Rezultāts: Malkas piegāde Zilupes vidusskolas Pasienes struktūrvienības vajadzībām un Pasienes pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām

Publicēts
12.06.2015
12.06.2015
Pasūtītājs
Zilupes novada pašvaldība (90000017383)
Uzvarētājs
AS "Ludzas mežrūpniecības saimniecība" (40003008025)
Summa
9 900,00 EUR
Sludinājums
www.zilupe.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 12/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Zilupes novada pašvaldība, 90000017383
Pasta adrese: Raiņa ielā 13,
Pilsēta/Novads: Zilupe Pasta indekss: LV-5751 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Sniedze Irbe Tālruņa numurs: 22331383
E-pasta adrese: dome@zilupe.lv Faksa numurs: 65707315
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.zilupe.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.zilupe.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Malkas piegāde Zilupes vidusskolas Pasienes struktūrvienības vajadzībām un Pasienes pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Pasiene, Pasienes pagasts, Zilupes novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


9900.00

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
03413000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

9900 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ZNP 2015/4

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: "Malkas piegāde Zilupes vidusskolas Pasienes struktūrvienības vajadzībām un Pasienes pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām"
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
09/06/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: AS "Ludzas mežrūpniecības saimniecība", 40003008025

Pasta adrese: Lejas Ančupāni, Vēremu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4604

Pilsēta/Novads: Rēzekne

Pasta indekss: LV4604

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 9900    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 9900    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Pasienes pagasta pārvalde,
Pasta adrese: Pasiene
Pilsēta/Novads: Zilupes novads Pasta indekss: LV-5732 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Zilupes vidusskola, 90000017383
Pasta adrese: Skolas ielā 1
Pilsēta/Novads: Zilupe Pasta indekss: LV-5751 Valsts: Latvija

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv