Rezultāts: Grants/šķembu maisījuma 0/32p un šķembu maisījuma 0/32s piegāde Carnikavas novadā

Publicēts
15.06.2015
15.06.2015
Pasūtītājs
Carnikavas novada domes Pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss" (90001691745)
Uzvarētājs
SIA "Mark Invest" (40003717965)
Summa
15 142,50 EUR
Sludinājums
carnikava.lv/pasvaldiba/publiskie-i...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 15/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Carnikavas novada domes Pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss", 90001691745
Pasta adrese: Stacijas iela 7
Pilsēta/Novads: Carnikava, Carnikavas novads Pasta indekss: LV-2163 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Normunds Jakušonoks Tālruņa numurs: 67993705
E-pasta adrese: komunalserviss@carnikava.lv Faksa numurs: 67993706
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.carnikava.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://carnikava.lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi/carnikavas-komunalserviss/komunalserviss-iepirkumi-8-kartiba-un-citi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Grants/šķembu maisījuma 0/32p un šķembu maisījuma 0/32s piegāde Carnikavas novadā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Carnikavas novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Grants/šķembu maisījuma 0/32p (850 m3) un šķembu maisījuma 0/35s (100 m3) piegāde Carnikavas novadā, kopējais plānotais apjoms 950 m3

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
14210000-6

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

15142.5 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/15

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Grants/šķembu maisījuma 0/32p un šķembu maisījuma 0/32s piegādi Carnikavas novadā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
04/06/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Mark Invest", 40003717965

Pasta adrese: "Piekalni"

Pilsēta/Novads: Jumpravas pag., Lielvārdes nov.

Pasta indekss: LV-5023

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: birojs@markinvest.lv

Tālruņa numurs: 65058985

Faksa numurs: 65058986

Vispārējā interneta adrese (URL): www.markinvest.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 15142.5    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 15142.5    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv