Rezultāts: Degvielas iegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes vajadzībām 2015./2016.gadam

Publicēts
11.06.2015
11.06.2015
Pasūtītājs
Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde (90000017434)
Uzvarētājs
Akciju sabiedrība "Virši A" (40003242737)
Summa
16 580,00 EUR
Sludinājums
URL...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 11/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde, 90000017434
Pasta adrese: Dārza iela 10, Stari, Daukstu pagasts
Pilsēta/Novads: Gulbenes novads Pasta indekss: 4417 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Uldis Doņuks Tālruņa numurs: 26387967
E-pasta adrese: stari@gulbene.lv Faksa numurs: 64471515
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://URL
Pircēja profila adrese (URL): http://URL

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Degvielas iegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes vajadzībām 2015./2016.gadam

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Daukstu pagasta pārvalde

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


degvielas iegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
09130000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

16580 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

DPP 2015/2

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkuma līgums Nr.DPP-2015/2 par degvielas iegādi Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes vajadzībām
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
03/06/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Akciju sabiedrība "Virši A", 40003242737

Pasta adrese: Kalna iela 17,

Pilsēta/Novads: Aizkraukle

Pasta indekss: LV-5101

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: degviela@virsia.lv

Tālruņa numurs: 67807500

Faksa numurs: 67807503

Vispārējā interneta adrese (URL): URL

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 16580    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 16580    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv