Rezultāts: Malkas piegāde Lendžu pagasta pārvaldes katlu mājai

Publicēts
10.03.2015
12.03.2015
Pasūtītājs
Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvalde (90000048557)
Uzvarētājs
"VEREMS" RSEZ SIA (LV40003279335)
Summa
10 495,00 EUR
Sludinājums
www.lendzi.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 10/03/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvalde, 90000048557
Pasta adrese: Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes nov.
Pilsēta/Novads: - Pasta indekss: LV 4625 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Voldemārs Deksnis Tālruņa numurs: 64644726, 28346149
E-pasta adrese: info@lendzi.lv Faksa numurs:
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lendzi.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.lendzi.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Malkas piegāde Lendžu pagasta pārvaldes katlu mājai

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: "Katlu māja", Lendzi, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, LV 4625

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Malkas piegāde 500 m3.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
03413000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

10495 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RNPLPP 2015/1

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Malkas piegāde Lendžu pagasta pārvaldes katlu mājai.
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
10/03/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: "VEREMS" RSEZ SIA, LV40003279335

Pasta adrese: "Lejas Ančupāni", Vērēmu pag.

Pilsēta/Novads: Rēzeknes novads

Pasta indekss: LV-4604

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: janis.staris@finieris.lv

Tālruņa numurs: 64639004

Faksa numurs: 64639003

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 10495    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 10495    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv