Sludinājums: Degvielas iegāde

Publicēts
07.01.2015
07.01.2015
Pasūtītājs
Skrudalienas pagasta pārvalde (90000073569)
Termiņš
19.01.2015
Sludinājums
www.skrudaliena.lv...

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 07/01/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Skrudalienas pagasta pārvalde, 90000073569
Pasta adrese: c.Silene, Skrudalienas pagasts
Pilsēta/Novads: Daugavpils novads Pasta indekss: LV-5470 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Inese Alehina Tālruņa numurs: 65439238
E-pasts: parvalde@skrudaliena.lv Faksa numurs: 65439238
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.skrudaliena.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.skrudaliena.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Degvielas iegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Daugavpils, Rīču iela 10A, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

benzīns Ai 95 - 7200 litri; dīzeļdegviela - 19 000 litri; dīzeļdegvielas piegāde - 6 000 litri

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
09100000-0

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  12 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SkrudPP 2015/1

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 19/01/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks Pirmdiena 8.00-12.00;12.30-17.30; otrdiena-ceturtdiena 8.00-12.00;12.30-16.30; piektdiena 8.00-12.00;12.30-15.30;

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 19/01/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 16:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

19/01/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 16:00
Vieta:  Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv