Rezultāts: Kurināmās malkas piegāde

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
Gaujienas internātpamatskola (4420900921)
Uzvarētājs
Latvijas un Zviedrijas kopuzņēmums SIA "Latsin" (50003121261)
Summa
12 430,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 20/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Gaujienas internātpamatskola, 4420900921
Pasta adrese: "Internātskola", Gaujienas pagastā, Apes novadā, LV - 4339
Pilsēta/Novads: Ape Pasta indekss: LV -4339 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Guntis Solovjovs Tālruņa numurs: 25436663
E-pasta adrese: direktors.gis@ape.lv Faksa numurs: 64381038
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.gaujienasinternatpamatskola.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.gaujienasinternatpamatskola.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Kurināmās malkas piegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Gaujienas internātpamatskola

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


malkas iegāde Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
03400000-4

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

12430 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

GIS 2013/2

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Kurināmās malkas piegāde
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
19/03/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Latvijas un Zviedrijas kopuzņēmums SIA "Latsin", 50003121261

Pasta adrese: Meža iela 4

Pilsēta/Novads: Jaunjelgava

Pasta indekss: LV- 5134

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: maris.dinvalds@latsin.lv

Tālruņa numurs: 65152800

Faksa numurs: 65152801

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 12430    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 12430    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Precizēts paziņojums, jo nepareizs iepirkuma nomenklatūras ( CPV) kods un neuzmanības kļūda par kopējo līgumcenu, par kuru noslēgts līgums.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv