Sludinājums: Piekabināms lauku veltnis

Publicēts
08.11.2018
08.11.2018
Pasūtītājs
SIA Miķelis (58503025021)
Termiņš
23.11.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 08/11/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Miķelis

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

58503025021

Adrese

Aspazijas ;laukums 3, Auce, Auces novads, Latvija, LV-3708

Tālruņa numurs(-i)

28376680

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Mārtiņš Eglītis, valdes loceklis; 28372996; info@dplus.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Piekabināms lauku veltnis

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Rasas, Lielauces pagasts, Auces novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/03/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

17000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

23/11/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Auce

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

559286__0_speclaukuveltni.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv