Sludinājums: Graudu kaltes un uzglabāšanas bunkuru jaunbūve

Publicēts
10.09.2018
10.09.2018
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIKLAND" (45403029973)
Termiņš
02.10.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 10/09/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIKLAND"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45403029973

Adrese

Saules iela 4A , Madona, Madonas novads, Latvija, LV-4801

Tālruņa numurs(-i)

29412159

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Nikolajs Hačatrjans , mob. 29412159 , e-pasts nicks21@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu kaltes un uzglabāšanas bunkuru jaunbūve

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Lupstāji", Ļaudonas pagasts, Madonas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

20/12/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

460000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

02/10/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Saules iela 4A , Madona, Madonas novads, Latvija , LV-4801

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

Avots: pvs.iub.gov.lv