Rezultāts vai grozījumi: Barošanas avots vidējas frekvences dubulto rotācijas magnetronu putināšanai

Publicēts
07.09.2018
07.09.2018
Pasūtītājs
GroGlass SIA (40003710276)
Termiņš
Pārtraukt
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 07/09/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

GroGlass SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003710276

Adrese

Katlakalna iela 4b, Rīga, Latvija, LV1073

Tālruņa numurs(-i)

67502910

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67502911

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Pētniecības un attīstības nodaļas vadītājs Andris Šivars, 67502910 sivars.andris@groglass.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Barošanas avots vidējas frekvences dubulto rotācijas magnetronu putināšanai

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

16/04/2018

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Iepirkuma procedūra pārtraukta, jo piedāvājumi netika iesniegti

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

7.  Pievienotie dokumenti

Avots: pvs.iub.gov.lv