Sludinājums: Graudu gliemežtransportieri 2 gab

Publicēts
10.08.2018
10.08.2018
Pasūtītājs
Bērzgales pagasta zemnieku saimniecība "PUMPURI" (42401009265)
Termiņš
25.08.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 10/08/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Bērzgales pagasta zemnieku saimniecība "PUMPURI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42401009265

Adrese

Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Zaļesje, "Pumpuri", Latvija, 4612

Tālruņa numurs(-i)

26349366

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta konsultants Intars Zaharevičs, 29324578, intars.zaharevics@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu gliemežtransportieri 2 gab

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Zaļesje, "Pumpuri", LV-4612

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/08/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

2273 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

25/08/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 9:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Brāļu Skrindu iela 9, 3.stāvs, 4 kabinets, Rēzekne, LV-4601

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Investīcijas materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv