Sludinājums: Vertikālais platlentas lentzāģis ar karieti

Publicēts
02.07.2018
02.07.2018
Pasūtītājs
EIROTILTS SIA (44103041588)
Termiņš
17.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 02/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

EIROTILTS SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103041588

Adrese

"Lejas Dzeņi", Bilskas pag., Smiltenes nov., Latvija, LV-4706

Tālruņa numurs(-i)

26442038

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis, Jānis Čilipāns 26442038, eirotilts@eirotilts.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Vertikālais platlentas lentzāģis ar karieti

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Lejas Dzeņi", Bilskas pag., Smiltenes nov., LV-4706

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

15/10/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

350000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

17/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Lejas Dzeņi", Bilskas pag., Smiltenes nov., LV-4706

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

543051__0_nolikumsetvertikalaislentzagis.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv