Sludinājums: Ūdens muca

Publicēts
03.07.2018
03.07.2018
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Ilzas" (41501019063)
Termiņš
18.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 03/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Ilzas"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501019063

Adrese

"Kručiņiški", Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, Latvija, LV-5685

Tālruņa numurs(-i)

26321406

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

z/s "Ilzas"īpašnieks Jevgēnijs Gorjačko, tālr.26321406, zsilzas@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ūdens muca

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Kručiņiški", Kastuļinas pagasts, Aglonas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

10/08/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

5000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

18/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 18:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Kručiņiški", Kastuļinas pagasts, Aglonas novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA pasākuma 4. "Ieguldījumi materiālajos aktīvos", 4.1. apkšpasakums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

10.  Pievienotie dokumenti

543286__0_udensmuca2.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv