Sludinājums: Teileris

Publicēts
02.07.2018
02.07.2018
Pasūtītājs
ZS ANDULAIŠI (48501014017)
Termiņš
17.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 02/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS ANDULAIŠI

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48501014017

Adrese

Andulaiši, Zvārdes pagasts, Saldus novads, Latvija, LV3883

Tālruņa numurs(-i)

29489636

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašniece Emīlija Kreicberga, tālr. 29489636, andulaisi@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Teileris

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Andulaiši", Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV3883

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/01/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

28000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

17/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Andulaiši", Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV3883

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam, pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv