Sludinājums: Šķeldotāja iegāde

Publicēts
03.07.2018
03.07.2018
Pasūtītājs
SIA Novest (44103028594)
Termiņš
18.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 03/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Novest

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103028594

Adrese

Ostas iela 1, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, Latvija, LV-4033

Tālruņa numurs(-i)

25661114

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Direktors Tomass Lemberts, T. 25661114, tomass.lemberts@latesto.ee

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Šķeldotāja iegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Ostas iela 1, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/04/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

490000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

18/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ostas iela 1, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

10.  Pievienotie dokumenti

543116__0_tehniskaspecifikacija.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv