Sludinājums: Šķeldas katla komplekts

Publicēts
10.07.2018
10.07.2018
Pasūtītājs
SIA "W.P.I." (40103207545)
Termiņš
24.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 10/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "W.P.I."

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103207545

Adrese

Tallinas iela 11-15, Rīga, Latvija, LV-1001

Tālruņa numurs(-i)

29484097

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Rolands Bundiņš

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Šķeldas katla komplekts

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Celtnieku iela 1j, Ķegums

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/07/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

129000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

24/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Celtnieku iela 1j, Ķegums, LV-5020

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv