Sludinājums: Riteņekskavators

Publicēts
02.07.2018
02.07.2018
Pasūtītājs
DGR serviss SIA (44103035223)
Termiņš
17.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 02/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

DGR serviss SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103035223

Adrese

Lauku iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV2150, Latvija, LV-4110

Tālruņa numurs(-i)

+37129401064

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta vadītāja, Evija Grāmatiņa, tālr.29401064, e-pasts: evija@gramatina.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Riteņekskavators

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Kristapi”, Allažu pagasts, Siguldas novads,LV-2154

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

02/04/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

200000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

17/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Lauku iela 10, Sigulda, Siguldas nov., p.n. Sigulda, LV-2150

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA LAP 2014.-2020.gads atbalsta pasākums 6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv