Sludinājums: Par parketa malu un galu profilēšanas un slīpēšanas iekārtu iegādi

Publicēts
03.07.2018
03.07.2018
Pasūtītājs
SIA "Riga Parket" (40003685119)
Termiņš
18.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 03/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Riga Parket"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003685119

Adrese

"Daugavas Piens", Ķekava, Ķekavas novads, Latvija, LV-2123

Tālruņa numurs(-i)

67626172

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67626192

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Aldis Balodis, valdes loceklis, 67626172, aldis@rigaparket.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Par parketa malu un galu profilēšanas un slīpēšanas iekārtu iegādi

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Vizbuļu iela 12, Mandegas, Skultes pagasts, Limbažu novads, LV-4025.

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/10/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

500000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

18/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Global Consulting SIA, Antonijas 24-3, Rīga

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

“Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

10.  Pievienotie dokumenti

543311__0_tehniskaspecifikacija.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv