Sludinājums: Logu instrumentu komplekts

Publicēts
03.07.2018
03.07.2018
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pavasars Windows" (44103102577)
Termiņš
18.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 03/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pavasars Windows"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103102577

Adrese

"Būtes 1", Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, Latvija, LV-4224

Tālruņa numurs(-i)

29498967

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Inguss Pavasars, 29498967, inguss@pavasars.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Logu instrumentu komplekts

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Būtes 1”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

02/09/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

75000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

18/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: “Būtes 1”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

10.  Pievienotie dokumenti

543298__0_iepirkumswindows272182.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv