Sludinājums: Liellopu novietnes pārbūve un modernizācija

Publicēts
05.07.2018
05.07.2018
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Lācīši" (40001009581)
Termiņš
05.08.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 05/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Lācīši"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40001009581

Adrese

"Lācīši", Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428, Latvija, LV-4428

Tālruņa numurs(-i)

29109252, 29131584

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Gints Gžibovskis, tālrunis 29131584, e-pasts:lacisi@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Liellopu novietnes pārbūve un modernizācija

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

''Lācīši'', Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

06/01/2020

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1300000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

05/08/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: ''Lācīši'', Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv