Sludinājums: Jauna meža izvedējpiekabe

Publicēts
03.07.2018
03.07.2018
Pasūtītājs
ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA "DAMPADRUVAS BUKI" (52403019151)
Termiņš
18.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 03/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA "DAMPADRUVAS BUKI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

52403019151

Adrese

“Puragals”, Dampadruva, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV- 4580, Latvija, LV-4580

Tālruņa numurs(-i)

+37126758414

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Ritvars Komarovskis, +37126758414, ritvars24@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jauna meža izvedējpiekabe

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Puragals, Dampadruva, Vīksnas pag., Balvu novads, LV- 4580

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/03/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

100000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

18/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Puragals, Dampadruva, Vīksnas pag., Balvu novads, LV- 4580

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākums "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

NAV

Avots: pvs.iub.gov.lv