Sludinājums: Jauna daudzzāģa iegāde un uzstādīšana

Publicēts
05.07.2018
05.07.2018
Pasūtītājs
Akciju sabiedrība "Almo Hardwood" (44103020410)
Termiņš
20.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 05/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Akciju sabiedrība "Almo Hardwood"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103020410

Adrese

Apes iela 4, Alūksne, Latvija, LV-4301

Tālruņa numurs(-i)

+371 643 22156

Faksa numurs(-i) (ja ir)

+371 643 81105

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs, Modris Lazdekalns, +371 29285514, modris@almohardwood.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jauna daudzzāģa iegāde un uzstādīšana

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Rijnieki", Nēķene, Alsviķu pagasts,Alūksnes novads,Latvija, LV-4333

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/07/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

150000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

20/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Apes iela 4, Alūksne, Latvija, LV-4301

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

6.4. Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Iegāde tiek veikta projekta apstiprināšanas gadījumā. Lūgums ņemt vērā sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas datumu 16.07.2018.

Avots: pvs.iub.gov.lv