Sludinājums: Impregnēšanas/gruntēšanas tunelis

Publicēts
03.07.2018
03.07.2018
Pasūtītājs
SIA "Pavasars Wood Constructions" (44103093857)
Termiņš
18.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 03/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Pavasars Wood Constructions"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103093857

Adrese

Raunas nov., Raunas pag., "Pavasars", Latvija, 4131

Tālruņa numurs(-i)

29255495

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Ilgonis Pavasars, 29255495, ilgonis.pavasars@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Impregnēšanas/gruntēšanas tunelis

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Pavasars”, Raunas pag., Raunas nov., LV-4131

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/09/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

75000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

18/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: “Pavasars”, Raunas pag., Raunas nov., LV-4131

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

6.4 “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

Avots: pvs.iub.gov.lv