Sludinājums: Hidromanipulators

Publicēts
02.07.2018
02.07.2018
Pasūtītājs
SIA STERS (41503054006)
Termiņš
17.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 02/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA STERS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41503054006

Adrese

Jaunatnes iela 20, Eglaine, Eglaines pag., Ilūkstes nov., Latvija, LV-5444

Tālruņa numurs(-i)

29441009

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs Jānis Linkevičs, 29441009, sia.sters@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Hidromanipulators

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Jaunatnes iela 20, Eglaine, Eglaines pag., Ilūkstes nov., LV-5444

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/09/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

20000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

17/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Jaunatnes iela 20, Eglaine, Eglaines pag., Ilūkstes nov., LV-5444

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Garantijas laiks, atbilstības deklarācija

Avots: pvs.iub.gov.lv