Sludinājums: Golfa nūju mazgātājs

Publicēts
03.07.2018
03.07.2018
Pasūtītājs
SIA Kalnzaķi (40101004345)
Termiņš
18.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 03/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Kalnzaķi

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40101004345

Adrese

Kalnzaķi, Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, LV 2144, Latvija, LV 2144

Tālruņa numurs(-i)

29331001

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Tehniskais atbalsts Austris Brutāns, 29331001, austris@reinatrase.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Golfa nūju mazgātājs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Kalnzaķi, Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, LV 2144

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/03/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

800 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

18/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Kalnzaķi, Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, LV 2144

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

543259__0_iepirkumatehspecnujumazg.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv