Sludinājums: Forvarders (meža mašīna)

Publicēts
06.07.2018
06.07.2018
Pasūtītājs
SIA "Mežogles" (44103028077)
Termiņš
23.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 06/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Mežogles"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103028077

Adrese

"Lejas Dukuļi", Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., Latvija, LV-4125

Tālruņa numurs(-i)

26462134

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Nauris Bruņinieks, valdes priekšsēdētājs 26462134

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Forvarders (meža mašīna)

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Jaunpiebalga

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

29/04/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

270000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

23/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ezermalas iela 28, Rga, LV-1014; mezogles@inbox.lv

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

543802__0_specifikacijaforvarder.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv