Sludinājums: Forvarders (meža mašīna)

Publicēts
03.07.2018
03.07.2018
Pasūtītājs
Sakstagala pagasta zemnieku saimniecība "VIRŠI AG" (42401016322)
Termiņš
18.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 03/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sakstagala pagasta zemnieku saimniecība "VIRŠI AG"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42401016322

Adrese

Rēzeknes nov., Sakstagala pag., Ciskādi, LV-4613, Latvija, LV-4613

Tālruņa numurs(-i)

27804000

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

ZS “Virši AG” īpašnieks Andrejs Gavrilovs

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Forvarders (meža mašīna)

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Rēzeknes nov., Sakstagala pag., Ciskādi, LV-4613

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/07/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

270000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

18/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rēzeknes nov., Sakstagala pag., Ciskādi, LV-4613

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

543295__0_viriagforvarder.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv