Sludinājums: Forvarders

Publicēts
02.07.2018
02.07.2018
Pasūtītājs
SIA "BK GRUPA" (40103481605)
Termiņš
17.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 02/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "BK GRUPA"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103481605

Adrese

"Klāviņi", Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, Latvija, LV-2144

Tālruņa numurs(-i)

+371 29472509

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Nauris Bokšs, 29472509, nauris.bokss@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Forvarders

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Klāviņi", Krimuldas pagasts, Krimuldas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/07/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

100000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

17/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Klāviņi", Krimuldas pagasts, Krimuldas novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Nelauksaimnieciskā ražošana

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv