Sludinājums: Tehnikas piegāde

Publicēts
29.06.2018
29.06.2018
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AFFIX" (42403039480)
Termiņš
17.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 29/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AFFIX"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42403039480

Adrese

Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Nagļi, 2 - 4, Latvija, LV-4631

Tālruņa numurs(-i)

+37128648288

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Pēteris Čeirs, +371 28648288, affixsia@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Tehnikas piegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Nagļi, 2 - 4, LV-4631

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/06/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

230000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

17/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Nagļi, 2 - 4, LV-4631

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv