Sludinājums: Horizontālais frēzēšanas centrs, KF-2018/7

Publicēts
09.05.2018
09.05.2018
Pasūtītājs
Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" (40003042006)
Termiņš
24.05.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 09/05/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003042006

Adrese

Ganību dambis 31, Rīga, Latvija, LV-1005

Tālruņa numurs(-i)

67046944

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Galvenais tehnologs Vladimirs Malgins, tel.: 27000891, e-pasts: vladimir.malgin@rer.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Horizontālais frēzēšanas centrs, KF-2018/7

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

AS „Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīca”, Ganību dambis 53, Ganību dambis 61, Rīga, LV-1005

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/12/2020

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1250000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

24/05/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, 2. kārta

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai 2.kārta

10.  Pievienotie dokumenti

536280__0_7nolikumshorizontfreze.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv