Sludinājums: Ražošanas telpu pārbūve

Publicēts
09.04.2018
09.04.2018
Pasūtītājs
SIA „Puratos Latvia” (40003204932)
Termiņš
30.04.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 09/04/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA „Puratos Latvia”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003204932

Adrese

Daigones iela 22, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., Latvija, LV-3124

Tālruņa numurs(-i)

29242256

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Tehniskais direktors, Juris Morozovs, +371 2 9242256, jmorozovs@puratos.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ražošanas telpu pārbūve

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Daigones iela 22, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/02/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

297474 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

30/04/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Daigones iela 22, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

Avots: pvs.iub.gov.lv