Sludinājums: Telferi konteineru pacelšanai, pārvietošanai un ielaišanai siera sālīšanas vannās

Publicēts
09.03.2018
09.03.2018
Pasūtītājs
CESVAINES PIENS (40003212709)
Termiņš
23.03.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 09/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

CESVAINES PIENS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003212709

Adrese

RŪPNĪCAS IELA 1, Latvija, LV-4871

Tālruņa numurs(-i)

+371 64852210

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

tehniskais direktors Ervīns Urbāns, +371 64852210, cpiens@apollo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Telferi konteineru pacelšanai, pārvietošanai un ielaišanai siera sālīšanas vannās

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

AS „Cesvaines Piens” Cesvaines nov., Cesvaine, Rūpnīcas iela 1, LV-4871

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

9000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

23/03/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: AS „Cesvaines Piens” Cesvaines nov., Cesvaine, Rūpnīcas iela 1, LV-4871

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAUKU ATBALSTA DIENESTS

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Atkārtots iepirkums

10.  Pievienotie dokumenti

529446__0_iub.zip

Avots: pvs.iub.gov.lv