Rezultāts: Pirmssējas apstrādes agregāts

Publicēts
05.03.2018
05.03.2018
Pasūtītājs
SIA DOLCETTA (40103160494)
Uzvarētājs
SIA "Dotnuva Baltic" (43603041881)
Summa
13 150,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA DOLCETTA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103160494

Adrese

Rīga, Bruņinieku iela 64-19 , Latvija, LV-1009

Tālruņa numurs(-i)

29336533

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Uldis Šauers; 29336533; dolcetta.hemp@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Pirmssējas apstrādes agregāts

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

15/02/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/03/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Dotnuva Baltic” 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107 Latvija
SIA “Silja” 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Mārupes novads, LV-2167 Latvija
SIA “Agritech” 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Dotnuva Baltic" 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

13150 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Pasākums 4. Ieguldījumi materiālajos aktīvos

Avots: pvs.iub.gov.lv